logo
Leuk dat je mijn Website gevonden hebt!
Home
Foto's
Media
Tests
Links
Contact

Artikelen en Interviews
Enkele van de artikelen die gepubliceerd zijn, veel plezier met lezen!

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2011

 

2011

 

2011

 

2011

     

 

Enkele niet-gepubliceerde interviews:

Sperma niet beter door onthouding

Een paar met een kinderwens dat zich vóór de vruchtbare periode van de vrouw onthoudt van geslachtsgemeenschap in de hoop daarmee de kans op conceptie in de vruchtbare periode te vergroten, is verkeerd bezig. Israëlische onderzoekers concluderen dat bij mannen met een lage kwaliteit sperma de werkzaamheid daarvan niet door enkele dagen onthouding wordt verbeterd - zoals algemeen wordt aangenomen - maar verlaagd. Zij constateren dat bij mannen met een normale vruchtbaarheid de kwaliteit van het sperma dezelfde blijft, ongeacht de periode van onthouding - bijvoorbeeld één, twee of tien dagen.

Onderzoeker Eliahu Levitas en zijn medewerkers onderzochten meer dan 7200 zaadmonsters van ongeveer 6000 mannen. Ruim 4500 daarvan bleken normaal, terwijl de overige in meer of mindere mate van lagere kwaliteit waren. De donors hadden voor zij hun monster gaven een zekere, per persoon variërende periode niet aan seks gedaan, met een maximum van twee weken.

Er bleek dat bij mannen met een lage kwaliteit sperma bij onthouding weliswaar de hoeveelheid sperma toenam, maar niet de kwaliteit. Die bleek over het algemeen zelfs steeds slechter te worden naarmate de onthouding langer duurde. Vanaf de tweede dag van onthouding was sprake van een dalende curve, met een dieptepunt op de zesde dag. Daarna bleef de kwaliteit praktisch op hetzelfde lage niveau. Ook bleek dat het percentage slecht werkzame zaadcellen na enkele dagen onthouding toenam.

De bevindingen staan in contrast met de algemene zienswijze op de functie van onthouding bij behandeling van de mannelijke onvruchtbaarheid. Volgens richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie is het aanbevelenswaardig dat mannen die hun vruchtbaarheid willen vergroten, zich twee tot zeven dagen van seks onthouden voordat zij een monster inleveren.

Levitas zegt dat twee dagen onthouding positief kan werken, vooral bij kunstmatige inseminatie, omdat de kwaliteit van het zaad dan optimaal lijkt. Langduriger onthouding werkt volgens hem alleen maar negatief. Zijn bevindingen worden bevestigd door andere onderzoekers, zoals Karl Nygren van het Sophia Ziekenhuis in Stockholm, die zegt dat het geen zin heeft seks op te geven om sperma ,,te verzamelen''. Lynn Fraser van het King's College in Londen beaamt: ,,Je kunt meer sperma en meer spermavolume krijgen, maar de kwaliteit wordt minder. Gewoonlijk is nieuw sperma beter dan oud sperma. Wat werkelijk zin heeft is het systeem doorspoelen, zodat de spermacellen vers zijn.

 (AP)Dagblad De Limburger, woensdag 09 juli 2003